Vol469模特熊小诺成都旅拍性感蕾丝服饰配无内肉丝裤袜惹火诱惑写真51P熊小诺花漾

Vol469模特熊小诺成都旅拍性感蕾丝服饰配无内肉丝裤袜惹火诱惑写真51P熊小诺花漾

即茈胡苦平,无毒。 但不可久服。

 督脉为病,脊强而厥者,非此不能除。若脾胃肾脏不足者,服之夺人天元,为害不浅。

苦甘微温,无毒。《本经》治大腹疝瘕,面目浮肿,留饮宿食等病,取其苦寒迅利疏通十二经,攻坚破结,直达水气所结之处。

 调气盐水浸炒。发明蚤休,足厥阴经药,能治惊痫疟疾,瘰痈肿,详《本经》主治,总取开结导热,而惊痫摇头弄舌之热邪自除。

又以制过针砂一两,入干漆灰半钱、香附三钱,合平胃散五钱,蒸饼为丸,汤酒任下,治疗与温中丸不殊。然苦寒之性仅可以治热肿,故痈疽溃后脓清色淡及胃弱食少者禁用。

此惟胎热升动不宁者宜之;胎寒下坠及食少便溏者,慎勿混用。 自非风顽急疾不可轻投,此药止能搜风胜湿,开顽痰,治顽疮,以毒攻毒而已。

Leave a Reply