No131吊带薄纱红丝袜写真套图32P丝袜模特Legku丝袜

No131吊带薄纱红丝袜写真套图32P丝袜模特Legku丝袜

怖则神随气失,故脉如乱丝也。<目录>卷三\水气病脉证并治第十五麻黄六两石膏半筋生姜三两甘草二两大枣十五枚右五味,以水六升,先煮麻黄,上去沫,内诸药,煮取三升,分温三服。

其偏结而上附心肺者,则为支饮,支饮者,如水之有派,木之有枝,附近于藏而不正中也。若食多气少,非胃病火化,即新愈之后贪食,而谷气未足也。

喜失愠得,阴性嫉妒也。呕者,加大半夏半升洗。

诸痈肿者,谓诸阴阳痈肿也。轻财者,象火之性,多散也。

腹者至阴脾也,故病水必腹大也。寒疝,腹中痛,及□痛里急,「其脉沉紧者,」当归生姜羊肉汤主之。

详见『伤寒论·少阳篇』内,不复释。主色者,人之脏气之所生也。

Leave a Reply