Vol479女神唐琪儿黑白经典女仆装配超薄黑丝裤袜秀翘臀诱惑写真52P唐琪儿美媛馆

Vol479女神唐琪儿黑白经典女仆装配超薄黑丝裤袜秀翘臀诱惑写真52P唐琪儿美媛馆

得病二三日,脉弱,无太阳柴胡症、烦躁,心下硬,至四五日,虽能食,以小承气汤,少少微和之,令小安,至六日与承气汤。若并之已尽,是为传过,仲景所谓太阳证罢,潮热,手足汗出,大便硬而谵语者是也,法当下之,以承气汤。

有表邪者,兼散表;有里热者,兼清热;有痰饮,导痰汤等。如结胸状,饮食如故,时时下利,寸脉浮,关脉小细沉紧,名曰脏结。

若伤而不即病,寒邪郁而成热,至春而病者,名温病。 若误下之,不死则危矣,岂可以泻心汤寒热相参之药治之而愈乎?

 家秘加人参麦门冬五味子白芍药桂枝甘草上方以生脉散与补中汤同用,此方又与建中汤同用,一以益气,一以滋血,开二大法门。若误认大肠燥屎唇焦,用承气汤下行逆治,其死更速。

腹胀不得大便,有下症者,大、小承气汤。若不大便六七日,恐有燥屎,当以小承气汤。

若表邪尽散,里有水饮,则用十枣汤。故凡中焦无病,则上下通达,遍身汗出而解。

Leave a Reply