Vol086女神小沫琳马尔代夫旅拍户外真空吊带连身裙撩人诱惑55P小沫琳画语界

Vol086女神小沫琳马尔代夫旅拍户外真空吊带连身裙撩人诱惑55P小沫琳画语界

有小白头疮者,此散一钱加白矾五分,吹之。樟木屑一斗,滚水泡熏洗,勿令气入眼。

又燥为火化,《易》曰∶燥万物者,莫于火。气虚则不能运而火聚,聚故炎也。

浑身筋骨痛∶立效散,觉冷者甘草附子汤,觉热者当归拈痛汤。其人素弱,或新病初起,脾失健运故也。

又四肢皆禀气于胃,胃血气盛则善步,胃血气少,足少肉、善寒,渐成痿厥足痹,故足疾必用补中益气,不可不知。久痢身热,是阴虚而阳越于外也,故皆呕逆为火邪上冲,亦不宜见此,即防噤口。

大病愈后数日,每饮食及惊动即汗,此表里虚怯,宜人参养荣汤∶人参、麦冬、五味子、地黄、归身、白芍、知母、陈盗汗,里证下后得盗汗者,内有微邪也。皮毛为肺之合,皮毛闭则肺气不得外泄,故上壅而嚏。

或曰舌当作身,湿热伤筋故痿。王海藏亦谓,风湿热与食相合为邪。

Leave a Reply