cosplayjk制服福利网站

cosplayjk制服福利网站

吴茱萸五合,以酒三升,煮三沸,分三服,良。白齿,目白黑分明,视瞻正直,眼不邪视,声人大,小鼻正如篇;人中深长,气香,眉如八字,面正方平满,口下有黑子,肩上下相齐而不薄;舌广色如绛,有纹理,身皮薄滑润,多肥肉,身体常温,骨弱,节后不头,手足长肥,掌又如乱丝,行走正直,心口和顺,头足平直者,皆贵人相也。

三固者,一月水闭塞不通,其余二固者,谓子阙不载。《医门方》云∶凡妊娠阻病恶食,以所思食任意食,必愈。

<篇名>治妊妇日月未至欲产方第三十五内容:《短剧方》云∶捣知母,和蜜为丸,如梧子,服一丸,痛不止更服一丸。 言成阳翁仲者,狐也。

又方∶多食榧子。内容:《服石论》云∶中书侍郎薛曜云∶凡寒食诸法,服之须明节度,明节度则愈疾,失节度则生病,愚者不可强,强必失身;智者详而服之,审而理之,晓然若秋月而入碧潭,豁然若凡服五石散及钟乳诸石丹药等,既若失节度,触动多端,发状虽殊,将摄相似,比来人遇其证,专执而疗之,或取定古法,则与本性有违;或取决庸医,则昧于时候,皆为自忤。

《录验方》治散发或黄发热毒,胸中热气烦闷。皇甫唯欲将冷,廪丘欲得将石药性热,多以将冷为宜。

又方∶大豆熬令烟绝,热,以清酒一升泼之,承其汁饮之。若不下食,体弱,乏气力,即须若发疮及肿,但服五香连翘汤等,忌鱼猪蒜生菜等。

Leave a Reply