No3383嫩模乔漫妮mina宾馆剧情主题浴室白衬衣配蕾丝吊袜湿身诱惑写真54P乔漫妮秀人网

No3383嫩模乔漫妮mina宾馆剧情主题浴室白衬衣配蕾丝吊袜湿身诱惑写真54P乔漫妮秀人网

缓筋,支别之柔筋也。见人惕惕然者,邪在胆也。

阳气盛于上,则下气并而上行,并则逆,逆则乱,阳气乱则神明失守,故暴不知人也。故曰:地也者,调和阴阳之枢机也。

此以火邪所至,乃为烦满,故曰“诸胀腹大,皆属于热”。气在天者,受于鼻而喉主之;在水谷者,入于口而咽主之。

阳气盛则目,阴气盛则目。风本阳邪,阳主疏泄,故令腠理开,开则卫气不固,故洒然而寒。

阳邪盛则神明乱,故为妄见妄言。然则音声不惟知所苦,而且可知死生矣。

脏伤于内,则筋骨消于外也。男为阳,左亦为阳。

Leave a Reply