Vol698女神朱可儿Flower桂林旅拍暗色灯光情趣内衣秀丰乳肥臀诱惑写真36P朱可儿尤蜜荟

Vol698女神朱可儿Flower桂林旅拍暗色灯光情趣内衣秀丰乳肥臀诱惑写真36P朱可儿尤蜜荟

 天之在我者德也,地之在我者气也,德流气薄而生者也。当随其经络而刺之。

 回肠大四寸,径一寸寸之少半,长二丈一尺,受谷一斗,水七升半。上下中三焦之湿尽去,则热亦解散,而遍身之痛止矣。

观六腑之别,极为明显,以其皆有盛贮,因名为腑。齿更发长,义同前。

人有髓海,有血海,有气海,有水谷之海。,音底,尻臀之间也。

无问,无所疑问以资惑乱也。 阳极则伤阴,故以烦冤腹满死。

别乡赤者,其色亦赤如榆荚,在面王为不日。上行结于手腕外侧腕骨、阳谷之次,上循臂内侧,结于肘下锐骨之后小海之次,但于肘尖下两骨罅中弹之,其酸麻则上应于小指也。

Leave a Reply